افزایش مشتریان و بازدیدکنندگان سایت

افزایش مشتریان و بازدیدکنندگان سایت

یکی از دلایلی که باعث شکست در بهبود نرخ تبدیل بازدیدکننده به خریدار می شود، عدم داشتن بینش عمیق است. متاسفانه اکثر مالکان کسب و کار گمان می کنند که تجزیه و تحلیل نمودارها و جداول، بینش کافی و لازم را به آن ها ارائه می دهد، درحالی که موضوع اصلی تجزیه و تحلیل ترافیک است که نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد. در واقع زمانی که بینش و درک کافی وجود نداشته باشد، همچنان سوالاتی وجود خواهند داشت که نمی توان به آنها پاسخ روشن و واضحی داد.

این نکته را فراموش نکنید که تجزیه و تحلیل ترافیک تنها برای درک بازدیدکنندگان وب سایت با استفاده از میانگین ها، نمودارها و اقدامات صورت گرفته موثر خواهد بود، اما درک کافی نسبت به دلیل اعمالی که مخاطبان انجام می دهند را به شما نخواهد داد. در واقع با تجزیه و تحلیل متوجه می شوید که مثلا ۴۵ درصد مخاطبان، سایت را ترک کرده اند اما هرگز متوجه دلیل ترک سایت توسط آن ها نخواهید شد.

برای این که متوجه شوید چرا بازدیدکنندگان بدون خرید سایت شما را ترک می کنند، می توانید اقدام به ضبط اعمال آن ها بکنید و یا نقشه های حرارتی براساس کلیکی که انجام می دهند ایجاد کنید. راه حل دیگر انجام آزمون کاربردپذیری راه دور یا به صورت محلی با استفاده از مشتریان بالقوه سایت می باشد. اما هیچکدام از این راه ها به اندازه ارتباط مستقیم با مخاطب مفید نخواهند بود.

Share this post