درج اطلاعات در خصوص زمان برگزاری همایش، محوریات نمایشگاه، برگزارکننده و دیگر اطلاعات تکمیلی در بستر طراحی سایت نمایشگاهی صورت می گیرد. در همین راستا شرکت آتیه گستران اکسین با سال ها تجربه در زمینه طراحی سایتو پشتیبانی سایت های نمایشگاهی خدمات حرفه ای و تخصصی خود را به علاقمندان ارائه می دهد.